Bude víko více zatíženo při použití plynových vzpěr?

Ano, víko je zpravidla více zatíženo při použití plynové vzpěry. Proto je důležité, před montáží plynových vzpěr posoudit, zda víko a panty jsou dostatečně silné. Následující obrázek znázorňuje víko o hmotnosti 25 kg s plynovými vzpěrami a bez nich:

extraforcegasspring

Příčinou zvýšeného namáhání je skutečnost, že plynová vzpěra zpravidla pracuje s kratším ramenem páky. Aby tedy unesla celý moment víka, je zapotřebí vyšší síly. Plynová vzpěra má proto výsuvnou sílu, která je mnohem vyšší, než je hmotnost samotného víka. Na tomto příkladě má plynová vzpěra výsuvnou sílu 420 N čili 42 kg. To je více, než hmotnost víka (25 kg).

Pokud v kalkulátoru zjistíte nadměrné zatížení pantu, můžete je snížit volbou delší plynové vzpěry. Ta potom bude pracovat s delším ramenem páky, a proto bude vyžadovat nižší sílu. Plynová vzpěra musí samozřejmě stále ještě odpovídat svými rozměry. To je vidět na obrázku kalkulátoru, podle kterého můžete rozměřit vlastní použití.

 

Je nějaký rozdíl, když na víko použiji jednu nebo dvě plynové vzpěry?

Ano, rozdíl zde zajisté je. Přinejmenším je použití jedné plynové vzpěry levnější. Může to však mít nepříjemné důsledky. Pokud namísto dvou plynových vzpěr zvolíte pouze jednu, potom musí mít tato plynová vzpěra dvojnásobnou sílu. Náš kalkulátor (pomocí kterého se provádí výpočet vhodné plynové vzpěry) zpravidla zvolí silnější provedení, pokud zadáte pouze jednu plynovou vzpěru. Tato plynová vzpěra je totiž namáhána větší silou. Doporučujeme použít dvě plynové vzpěry a namontovat je na obě strany víka. Přenášené síly se rovnoměrně přenášejí na víko a okraj otvoru. Tím je zajištěna tvarová stabilita víka/otvoru. Pokud se přesto rozhodnete jenom pro jednu plynovou vzpěru, doporučujeme ji umístit do středu víka. Při umístění plynové vzpěry na straně víka, bude víko namáháno pouze jednostranně a po nějaké době se může zkřivit nebo zůstat nedovřené a v místě plynové vzpěry nemusí dovírat správně. Pomocí kalkulátoru snadno poznáte rozdíl při použití jedné nebo dvou plynových vzpěr. Doporučujeme Vám používat kalkulátor pro určení požadované plynové vzpěry nebo plynových vzpěr, protože kalkulátor zohledňuje mnoho spolupůsobících sil. Síla víka a kloubů do výpočtu samozřejmě zahrnuty nejsou, protože je neznáme.

Jaká je dodací lhůta mé objednávky?

Obvykle máme všechny produkty nabízené v našem internetovém obchodě skladem, takže dodací lhůta zpravidla činí tři pracovní dny. Při objednání většího množství doporučujeme, abyste se informovali o dodací lhůtě. Samozřejmě se můžete kdykoliv e-mailem dotázat na stav své objednávky.

Mohu objednávku učinit telefonicky nebo e-mailem?

Objednávky prosím provádějte prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Můžete přitom využít konfigurátoru nebo kalkulátoru.

Pomocí konfigurátoru můžete sestavit svoji objednávku kliknutím na košík. Plynové vzpěry anebo koncovky se přidají do košíku a zobrazí se obsah košíku. Když se vrátíte zpět do konfigurátoru, můžete do košíku doplňovat další produkty. Počet produktů můžete také ještě změnit. Nezapomeňte nakonec kliknout na tlačítko „Aktualizace košíku“. Pokud kliknete na „Pokračovat k pokladně“, můžete dokončit svoji objednávku zadáním své adresy a nakonec provedením platby.

Pomocí kalkulátoru můžete vypočíst všechny potřebné plynové vzpěry a koncovky. Pokud poté kliknete na košík, provedete objednání. Zobrazí se obsah košíku a kliknutím na tlačítko „Pokračovat k pokladně“ můžete dokončit objednávku zadáním své adresy a nakonec provedením platby.

Záleží na poloze montáže plynové vzpěry? Plynovou vzpěru lze namontovat i obráceně.

Válec plynové vzpěry („silná“ část plynové vzpěry) je naplněn dusíkem. Dusík je pod vysokým tlakem. Čím vyšší je tento tlak, tím vyšší je síla, kterou se vysouvá pístnice („slabá“ část plynové vzpěry) z válce. Aby bylo zajištěno, že dusík nebude unikat při pohybech pístnice, prochází pístnice na konci válce těsněním, které těsně přiléhá k pístnici. Kromě dusíku je ve válci ještě trochu oleje. Olej zajišťuje dodatečné tlumení předtím, než pístnice dosáhne svých koncových poloh (zcela „zasunuto“ nebo „vysunuto“). Tento olej má však ještě další úkol. Zajišťuje, aby těsnění zůstávalo měkké a poddajné, a aby bylo zajištěno optimální utěsnění pístnice, a aby vysouvání a zasouvání pístnice probíhalo s minimálním třením (mazání). Poloha plynové vzpěry je například jiná u otevřeného víka a jiná u zavřeného víka.

Na zadních dveřích motorového vozidla se poloha namontované plynové vzpěry téměř obrátí. Proto je nutné plynovou vzpěru umístit tak, aby olej nacházející se v pouzdru při běžných provozních polohách plynové vzpěry („otevřená“ poloha nebo „zavřená“ poloha) sám natékal k těsnění.

Plynovou vzpěru nelze stlačit rukou. Je plynová vzpěra vadná?

Plynová vzpěra pravděpodobně není vadná. Na plynové vzpěře je uvedena její výsuvná síla, např. 500 N. To znamená 500 Newtonů. V kilogramech to odpovídá přibližně 500/10 = 50 kg. Stlačení plynové vzpěry vyžaduje vynaložení ještě větší síly z důvodu tření těsnění, které drží dusík ve válci plynové vzpěry. Plynové vzpěry lze rukou stlačit do síly cca 100 N, u vyšších hodnot to již není možné. Pokud byste se o to přesto pokoušeli, mohlo by dojít k poškození plynové vzpěry. Montáž proveďte co nejlépe podle plánu a plynovou vzpěru zkuste stlačit v zabudovaném stavu. Víko nebo poklop přitom poslouží jako páka a umožní působit na plynovou vzpěru větší silou.

Nedaří se to? Příčiny mohou být různé:

  • Po delším uskladnění plynové vzpěry může dojít k tomu, že těsnění, které udržuje dusík uvnitř komory, zůstane přilepené k táhlu plynové vzpěry. Proto je možné, že při prvním použití se plynová vzpěra bude pohybovat ztuha.
  • Možným důvodem je také volba příliš silné plynové vzpěry. V tom případě zkontrolujte, zda jste v objednávce zvolili správnou výsuvnou sílu.