Bude víko více zatíženo při použití plynových vzpěr?

Ano, víko je zpravidla více zatíženo při použití plynové vzpěry. Proto je důležité, před montáží plynových vzpěr posoudit, zda víko a panty jsou dostatečně silné. Následující obrázek znázorňuje víko o hmotnosti 25 kg s plynovými vzpěrami a bez nich:

extraforcegasspring

Příčinou zvýšeného namáhání je skutečnost, že plynová vzpěra zpravidla pracuje s kratším ramenem páky. Aby tedy unesla celý moment víka, je zapotřebí vyšší síly. Plynová vzpěra má proto výsuvnou sílu, která je mnohem vyšší, než je hmotnost samotného víka. Na tomto příkladě má plynová vzpěra výsuvnou sílu 420 N čili 42 kg. To je více, než hmotnost víka (25 kg).

Pokud v kalkulátoru zjistíte nadměrné zatížení pantu, můžete je snížit volbou delší plynové vzpěry. Ta potom bude pracovat s delším ramenem páky, a proto bude vyžadovat nižší sílu. Plynová vzpěra musí samozřejmě stále ještě odpovídat svými rozměry. To je vidět na obrázku kalkulátoru, podle kterého můžete rozměřit vlastní použití.

 

Posted in: Obecné informace