Je nějaký rozdíl, když na víko použiji jednu nebo dvě plynové vzpěry?

Ano, rozdíl zde zajisté je. Přinejmenším je použití jedné plynové vzpěry levnější. Může to však mít nepříjemné důsledky. Pokud namísto dvou plynových vzpěr zvolíte pouze jednu, potom musí mít tato plynová vzpěra dvojnásobnou sílu. Náš kalkulátor (pomocí kterého se provádí výpočet vhodné plynové vzpěry) zpravidla zvolí silnější provedení, pokud zadáte pouze jednu plynovou vzpěru. Tato plynová vzpěra je totiž namáhána větší silou. Doporučujeme použít dvě plynové vzpěry a namontovat je na obě strany víka. Přenášené síly se rovnoměrně přenášejí na víko a okraj otvoru. Tím je zajištěna tvarová stabilita víka/otvoru. Pokud se přesto rozhodnete jenom pro jednu plynovou vzpěru, doporučujeme ji umístit do středu víka. Při umístění plynové vzpěry na straně víka, bude víko namáháno pouze jednostranně a po nějaké době se může zkřivit nebo zůstat nedovřené a v místě plynové vzpěry nemusí dovírat správně. Pomocí kalkulátoru snadno poznáte rozdíl při použití jedné nebo dvou plynových vzpěr. Doporučujeme Vám používat kalkulátor pro určení požadované plynové vzpěry nebo plynových vzpěr, protože kalkulátor zohledňuje mnoho spolupůsobících sil. Síla víka a kloubů do výpočtu samozřejmě zahrnuty nejsou, protože je neznáme.

Posted in: Obecné informace