Často kladené dotazy

Na této stránce naleznete odpovědi na často kladené dotazy. Zde můžete provést také hledání pomocí vyhledávacího pole níže.

Postup při montáži plynové vzpěry (2)

Je důležité místo montáže pantů?

Optimální je závěs umístit v podélné ose každé namontované plynové vzpěry.
Reakční síla působení plynové vzpěry se tak přenáší přes pant do jeho „pevné okolní konstrukce“.

Pokud pant není umístěn v podélné ose plynové vzpěry, místní působení síly na víko nebo poklop přenáší reakční sílu plynové vzpěry příčným pohybem přes pant do „pevné okolní konstrukce“. Pokud je víko nebo poklop dostatečně tuhý (masivní), není to problém. Pokud je však hrana víka nebo poklopu provedena jako rám, je nutné tento aspekt vhodným způsobem zohlednit.

Aby nedošlo k nerovnoměrnému zatížení pantů, je nutné, aby panty byly vůči namontovaným plynovým vzpěrám umístěny symetricky.

Jak lze snížit nadměrnou sílu v bodě otáčení víka nebo poklopu?

excessiveforce-pic-1

Příčinou mohou být následující důvody:

 • Panty nejsou dostatečně silné na přenesení této síly na „pevnou okolní konstrukci“.
 • Panty nelze dostatečně pevně namontovat k víku, poklopu nebo k „pevné okolní konstrukci“.
 • Samotné víko nebo poklop (a také panty) nemají dostatečně pevnou konstrukci.

Při montáži pantů dodržujte tyto pokyny:

 • Počet pantů = počet plynových vzpěr
 • Počet pantů: minimálně 2 ks
 • V případě použití jedné plynové vzpěry namontujte tři panty: střední pant umístěte do poloviny šířky víka a plynovou vzpěru namontujte při otevřeném středním pantu (viz příklad dole).

 

excessiveforce-pic-2

Obecně tedy platí: Pokud je to možné, namontujte jeden pant v podélné ose každé plynové vzpěry.
Pokud bude tato podmínka splněna, bude zatížení (síla) každého pantu odpovídat zatížení působícímu na každý bod otáčení děleno počtem plynových vzpěr.
To znamená, že při použití jedné plynové vzpěry se celá síla vypočtená kalkulátorem působící na bod otáčení víka může přenášet přes pant do „pevné okolní konstrukce“.
Pokud však bude namontována plynová vzpěra bez třetího pantu přímo za plynovou vzpěrou v polovině šířky víka, potom se sice síla vypočtená kalkulátorem působící na bod otáčení víka rozloží mezi dva panty, přesto však je nutná dostatečná tuhost víka, aby se působení síly přeneslo doleva a doprava ve směru pantů.
Z důvodu chybějícího třetího pantu může docházet k deformaci víka působením uprostřed namontované plynové vzpěry, protože ta při zavřeném víku stále působí konstantní silou na víko.
V případě dřevěného víka se vyboulení bude projevovat čím dál tím víc (dřevo „pracuje“ jenom jednou).
Další možná otázka je tato: „Má význam montáž například čtyř pantů při použití pouze dvou plynových vzpěr?“
Odpověď: To je zajisté smysluplné. Panty namontované přímo za plynovými vzpěrami společně přenášejí sílu vypočtenou kalkulátorem působící na bod otáčení víka do „pevné okolní konstrukce“.
Přídavné panty zajistí dobré uzavírání víka a proto budou užitečné. Nemají však žádný vliv na přenos síly vypočtené kalkulátorem působící na otočný bod víka do „pevného okolní konstrukce“.

Pokud při splnění všech výše uvedených požadavků bude zatížení každého pantu stále příliš velké, co lze ještě učinit pro snížení síly působící na zatížení pantů?

 1. Použijte plynovou vzpěru podle výsledku kalkulátoru s delším zdvihem. Tato plynová vzpěra musí být namontována dále od bodu otáčení víka, a proto musí mít také menší sílu, aby celková reakční síla působící na bod otáčení víka byla nižší. Zkontrolujte však prosím, zda montáž této prodloužené plynové vzpěry nebude představovat problém.
 2. Použijte robustnější panty. To však není pokaždé možné, protože velikost pantů musí vždy zůstat zachována v poměru vůči rozměrům víka. Proto je možné použít v zatížením místě otáčení dva panty, které však musí být umístěny těsně vedle sebe. Tím se sníží zatížení každého pantu a současně zdvojnásobí počet šroubů.

 

 

Obecné informace (7)

Plynovou vzpěru nelze stlačit rukou. Je plynová vzpěra vadná?

Plynová vzpěra pravděpodobně není vadná. Na plynové vzpěře je uvedena její výsuvná síla, např. 500 N. To znamená 500 Newtonů. V kilogramech to odpovídá přibližně 500/10 = 50 kg. Stlačení plynové vzpěry vyžaduje vynaložení ještě větší síly z důvodu tření těsnění, které drží dusík ve válci plynové vzpěry. Plynové vzpěry lze rukou stlačit do síly cca 100 N, u vyšších hodnot to již není možné. Pokud byste se o to přesto pokoušeli, mohlo by dojít k poškození plynové vzpěry. Montáž proveďte co nejlépe podle plánu a plynovou vzpěru zkuste stlačit v zabudovaném stavu. Víko nebo poklop přitom poslouží jako páka a umožní působit na plynovou vzpěru větší silou.

Nedaří se to? Příčiny mohou být různé:

 • Po delším uskladnění plynové vzpěry může dojít k tomu, že těsnění, které udržuje dusík uvnitř komory, zůstane přilepené k táhlu plynové vzpěry. Proto je možné, že při prvním použití se plynová vzpěra bude pohybovat ztuha.
 • Možným důvodem je také volba příliš silné plynové vzpěry. V tom případě zkontrolujte, zda jste v objednávce zvolili správnou výsuvnou sílu.

Záleží na poloze montáže plynové vzpěry? Plynovou vzpěru lze namontovat i obráceně.

Válec plynové vzpěry („silná“ část plynové vzpěry) je naplněn dusíkem. Dusík je pod vysokým tlakem. Čím vyšší je tento tlak, tím vyšší je síla, kterou se vysouvá pístnice („slabá“ část plynové vzpěry) z válce. Aby bylo zajištěno, že dusík nebude unikat při pohybech pístnice, prochází pístnice na konci válce těsněním, které těsně přiléhá k pístnici. Kromě dusíku je ve válci ještě trochu oleje. Olej zajišťuje dodatečné tlumení předtím, než pístnice dosáhne svých koncových poloh (zcela „zasunuto“ nebo „vysunuto“). Tento olej má však ještě další úkol. Zajišťuje, aby těsnění zůstávalo měkké a poddajné, a aby bylo zajištěno optimální utěsnění pístnice, a aby vysouvání a zasouvání pístnice probíhalo s minimálním třením (mazání). Poloha plynové vzpěry je například jiná u otevřeného víka a jiná u zavřeného víka.

Na zadních dveřích motorového vozidla se poloha namontované plynové vzpěry téměř obrátí. Proto je nutné plynovou vzpěru umístit tak, aby olej nacházející se v pouzdru při běžných provozních polohách plynové vzpěry („otevřená“ poloha nebo „zavřená“ poloha) sám natékal k těsnění.

Mohu objednávku učinit telefonicky nebo e-mailem?

Objednávky prosím provádějte prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Můžete přitom využít konfigurátoru nebo kalkulátoru.

Pomocí konfigurátoru můžete sestavit svoji objednávku kliknutím na košík. Plynové vzpěry anebo koncovky se přidají do košíku a zobrazí se obsah košíku. Když se vrátíte zpět do konfigurátoru, můžete do košíku doplňovat další produkty. Počet produktů můžete také ještě změnit. Nezapomeňte nakonec kliknout na tlačítko „Aktualizace košíku“. Pokud kliknete na „Pokračovat k pokladně“, můžete dokončit svoji objednávku zadáním své adresy a nakonec provedením platby.

Pomocí kalkulátoru můžete vypočíst všechny potřebné plynové vzpěry a koncovky. Pokud poté kliknete na košík, provedete objednání. Zobrazí se obsah košíku a kliknutím na tlačítko „Pokračovat k pokladně“ můžete dokončit objednávku zadáním své adresy a nakonec provedením platby.

Jaká je dodací lhůta mé objednávky?

Obvykle máme všechny produkty nabízené v našem internetovém obchodě skladem, takže dodací lhůta zpravidla činí tři pracovní dny. Při objednání většího množství doporučujeme, abyste se informovali o dodací lhůtě. Samozřejmě se můžete kdykoliv e-mailem dotázat na stav své objednávky.

Je nějaký rozdíl, když na víko použiji jednu nebo dvě plynové vzpěry?

Ano, rozdíl zde zajisté je. Přinejmenším je použití jedné plynové vzpěry levnější. Může to však mít nepříjemné důsledky. Pokud namísto dvou plynových vzpěr zvolíte pouze jednu, potom musí mít tato plynová vzpěra dvojnásobnou sílu. Náš kalkulátor (pomocí kterého se provádí výpočet vhodné plynové vzpěry) zpravidla zvolí silnější provedení, pokud zadáte pouze jednu plynovou vzpěru. Tato plynová vzpěra je totiž namáhána větší silou. Doporučujeme použít dvě plynové vzpěry a namontovat je na obě strany víka. Přenášené síly se rovnoměrně přenášejí na víko a okraj otvoru. Tím je zajištěna tvarová stabilita víka/otvoru. Pokud se přesto rozhodnete jenom pro jednu plynovou vzpěru, doporučujeme ji umístit do středu víka. Při umístění plynové vzpěry na straně víka, bude víko namáháno pouze jednostranně a po nějaké době se může zkřivit nebo zůstat nedovřené a v místě plynové vzpěry nemusí dovírat správně. Pomocí kalkulátoru snadno poznáte rozdíl při použití jedné nebo dvou plynových vzpěr. Doporučujeme Vám používat kalkulátor pro určení požadované plynové vzpěry nebo plynových vzpěr, protože kalkulátor zohledňuje mnoho spolupůsobících sil. Síla víka a kloubů do výpočtu samozřejmě zahrnuty nejsou, protože je neznáme.

Mám plynovou vzpěru, která je označena číslem. Lze na internetovém obchodě plynovepruzinyshop.cz toto číslo použít?

Technické parametry musíte zjistit sami a potom pomocí našeho konfigurátoru nalézt vhodný náhradní model.

Pro zvýšení úspěšnosti odkazujeme na přehled „Často kladených dotazů“ s odpovědí na dotaz: ‚Jak najdu náhradní plynovou vzpěru?.

Bude víko více zatíženo při použití plynových vzpěr?

Ano, víko je zpravidla více zatíženo při použití plynové vzpěry. Proto je důležité, před montáží plynových vzpěr posoudit, zda víko a panty jsou dostatečně silné. Následující obrázek znázorňuje víko o hmotnosti 25 kg s plynovými vzpěrami a bez nich:

extraforcegasspring

Příčinou zvýšeného namáhání je skutečnost, že plynová vzpěra zpravidla pracuje s kratším ramenem páky. Aby tedy unesla celý moment víka, je zapotřebí vyšší síly. Plynová vzpěra má proto výsuvnou sílu, která je mnohem vyšší, než je hmotnost samotného víka. Na tomto příkladě má plynová vzpěra výsuvnou sílu 420 N čili 42 kg. To je více, než hmotnost víka (25 kg).

Pokud v kalkulátoru zjistíte nadměrné zatížení pantu, můžete je snížit volbou delší plynové vzpěry. Ta potom bude pracovat s delším ramenem páky, a proto bude vyžadovat nižší sílu. Plynová vzpěra musí samozřejmě stále ještě odpovídat svými rozměry. To je vidět na obrázku kalkulátoru, podle kterého můžete rozměřit vlastní použití.

 

Konfigurátor (3)

Jak najdu náhradní plynovou vzpěru?

Než začnete hledat náhradní model, musíte znát sílu Vaší „staré“ plynové vzpěry.

Na plynové vzpěře jsou zpravidla natištěné informace (nebo nalepená etiketa na pouzdru), na které jsou uvedené údaje, jako …N.
„N“ znamená Newtony a číselná hodnota udává počet Newtonů.

Například:
300 N = 300 Newtonů
0300 N = 300 Newtonů

Pokud budete vědět, jakou sílu (kolik Newtonů) mají mít plynové vzpěry, můžete pokračovat krokem 1.

Krok 1. Změření „staré“ plynové vzpěry: (Poznámka: v milimetrech!)

 • Průměr pístnice (tenká část)
 • Průměr válce (silná část)

Prodáváme tyto typy plynových vzpěr:

Typ        průměr pístnice         průměr válce
4-12            4 mm                          12 mm
6-15            6 mm                          15 mm
8-19            8 mm                          19 mm
10-23        10 mm                          23 mm
14-28         14 mm                         28 mm

 • Podle této tabulky zvolte náhradní plynovou vzpěru, jejíž rozměry nejblíže odpovídají naměřeným hodnotám průměru pístnice a průměru válce.

# Poznámka pro náhradní plynovou vzpěru: „Typ plynové vzpěry = … – …“

Je možné, že u Vaší „staré“ plynové vzpěry bude nutné na jednom nebo obou koncích odšroubovat koncovku (kloub, očko, vidlici, apod.)
Pokud je budete chtít znovu použít, musíte zkontrolovat, zda velikost závitu odpovídá velikosti závitu typu náhradní plynové vzpěry.

Provedení kontroly:

 • Klikněte na „Konfigurátor“ na našich webových stránkách a v prostředním sloupci zvolte typ náhradní vzpěry (délka nyní není důležitá).
 • V levém a pravém sloupci zvolte „žádná“.
 • Pohybujte kurzorem myši přes plynovou vzpěru tak, aby se zobrazily informace o závitech na obou koncích plynové vzpěry.

Koncovky (klouby, vidlice, kulové hlavy apod.), které chcete koupit nové, můžete zvolit v levém anebo pravém sloupci.

 • Pohybujte kurzorem myši přes zvolenou koncovku tak, aby se zobrazil její kótovaný výkres.
 • Tímto způsobem můžete zkontrolovat, zda bude možné použít koncovky stávající montáže plynové vzpěry.

Pokud bude použití koncovky možné, můžete pokračovat krokem 2.

Krok 2. U „staré“ plynové vzpěry změřte maximální délku.

Pokud například úplně otevřeme víko, vysune se plynová vzpěra na svoji maximální délku. Tuto maximální délku (měří se osová vzdálenost) je nyní nutné změřit:

 • Otevřete úplně víko a změřte osovou vzdálenost mezi středy obou montážních bodů.

# Poznámka pro náhradní plynovou vzpěru: Délka „max.“ = ….. mm

Krok 3. U „staré“ plynové vzpěry změřte nejkratší délku.

Pokud nyní zavřete víko, plynová vzpěra se stlačí na určitou délku. Nikdy se však nestane, že by se plynová vzpěra stlačila až na doraz (do koncové polohy délky svého zdvihu). Vždy tak zůstane část dráhy zdvihu nevyužitá. S ohledem za tuto skutečnost můžete najít vhodnou plynovou vzpěru (pomocí rozměru délky) za Vaši „starou“ plynovou vzpěru. Proto u své „staré“, ještě namontované plynové vzpěry zjistěte nejkratší osovou vzdálenost mezi oběma montážními body plynové vzpěry.

 • Zavřete víko a u „staré“ plynové vzpěry změřte osovou vzdálenost mezi středy obou montážních bodů.

Pokud by měření nebylo možné, např. z důvodu nedostatku místa pro měření za víkem nebo pod ním, přečtěte si zde prosím pokyny, jak můžete provést změření nejkratší vzdálenosti středů obou montážních bodů.

 • Otevřete víko nebo poklop.
 • Kolem táhla (tenká část plynové vzpěry) pevně uvažte tenký provázek.
 • Provázek posuňte až k pouzdru (silné části plynové vzpěry).
 • Uzavřete víko nebo poklop tak, aby se plynová vzpěra dostala do své polohy s nejkratší délkou.
 • Víko nebo poklop úplně otevřete a změřte vzdálenost mezi posunutým provázkem a pouzdrem.
 • Odečtěte tuto vzdálenost od původně změřené „maximální“ délky.

# Poznámka pro náhradní plynovou vzpěru: Délka „min“ = ….. mm

Náhradní plynová vzpěra musí být ve zcela zasunutém stavu o trochu kratší, než změřená „zasunutá délka“ (osová vzdálenost mezi oběma montážními body).

Krok 4. Volba optimální délky zdvihu náhradního typu plynové vzpěry.

 • Klikněte na „Konfigurátor“ na našich webových stránkách a v prostředním sloupci zvolte typ náhradní vzpěry (délka nyní ještě není důležitá).

Pokud na jednom nebo obou koncích znovu použijete koncovku, pokračujte krokem 5.

 • V levém a pravém sloupci zvolte novou koncovku, kterou chcete použít (zobrazí se maximální osová vzdálenost mezi oběma koncovkami).
 • Klikněte kurzorem na celou plynovou vzpěru, aby se zobrazila nejkratší možná osová vzdálenost.
 • Ve středním sloupci zvolte délku zdvihu příslušného typu náhradní vzpěry s co možná nejbližší hodnotou „zasunuté“ délky (začněte zespodu).

Nyní porovnejte největší osovou vzdálenost se změřenou „max.“ délkou a posuďte důsledky případného rozdílu v délkách (umožnění většího nebo menšího otevření víka).

Pokud pro Vás budou přijatelné, úspěšně jste našli náhradní plynovou vzpěru!

Krok 5. Pokud na jednom nebo obou koncích použijete stávající koncovku, zvolte nejvhodnější délku zdvihu náhradní plynové vzpěry tímto způsobem:

V levém a pravém sloupci zvolte „žádná“ (zobrazí se maximální vzdálenost mezi závity). Zkonvertujte „zasunutou délku“ použitím rozměrů koncovek na nejkratší vzdálenost mezi závity.

 • Klikněte kurzorem na celou plynovou vzpěru, aby bylo možné odečíst nejkratší možnou vzdálenost mezi závity.
 • Ve středním sloupci zvolte příslušnou délku zdvihu vhodnou k typu náhradní plynové vzpěry tak, aby se co nejvíce blížila vzdálenosti mezi závity (začněte zespodu).

Nyní pomocí rozměrů koncovek vypočtěte největší osovou vzdálenost se změřenou „max.“ délkou a posuďte důsledky případného rozdílu v délkách (umožnění většího nebo menšího otevření víka).

Pokud pro Vás budou přijatelné, úspěšně jste našli náhradní plynovou vzpěru!

 

Jak najdu náhradní plynovou vzpěru pro svoje solárium?

Hledáte plynové vzpěry pro svoje solárium? Na internetovém obchodě www.plynovepruzinyshop.cz prodáváme různé univerzální plynové vzpěry. V mnoha případech mají solária pouze speciální plynové vzpěry. Tyto plynové vzpěry mají přídavný odpor, který umožňuje zastavení pohybu v každé poloze. Tento typ plynových vzpěr (prozatím) neprodáváme. Doporučujeme Vám tyto plynové vzpěry zakoupit u výrobce nebo prodejce Vašeho solária.
Pokud Vaše solárium nemá plynové vzpěry s přídavným odporem a má tedy pouze jednu otevřenou a jednu zavřenou polohu, potom Vám v tomto případě zřejmě můžeme pomoci. Svoji plynovou vzpěru musíte změřit. Co je při měření důležité, zjistíte na odkazu „Jak najít náhradní plynovou vzpěru?“. Pokud máte tyto parametry změřené, můžete pomocí našeho Konfigurátoru zjistit, zda zde naleznete vhodnou plynovou vzpěru, kterou by bylo možné použít jako náhradu za plynovou vzpěru u Vašeho solária.

Jaká má být síla (měřeno v N) náhradní plynové vzpěry?

Často se na plynové vzpěře uvádí číslo typu a za ním tři číslice s písmenem N. Obecně lze vycházet ze skutečnosti, že se jedná o sílu uvedené v Newtonech. Tuto sílu můžete potom uvést do konfigurátoru jako hodnotu „Výsuvná síla“. Ostatní rozměry náhradní plynové vzpěry můžete najít postupem uvedeným na odkazu „Jak najdu náhradní plynovou vzpěru?“.

Pokud na náhradní plynové vzpěře není uvedena síla v Newtonech nebo není čitelná, doporučujeme provést výpočet síly pomocí kalkulátoru. Nejlepší je provést znovu celý výpočet plynové vzpěry včetně rozměrů plynové vzpěry a koncovek. Tím získáte jistotu, že plynová vzpěra bude vhodná k víku, krytu nebo jiné aplikaci. Doporučujeme Vám pří vyplňování postupovat krok za krokem podle návodu.

Výpočet (3)

Jak zjistím hmotnost svého víka?

Jak zjistím hmotnost svého víka? Pod pojmem „hmotnost“ rozumíme „dílčí“ naměřenou hmotnost. Nejlepší je hmotnost zvážit. Pokud není možné nebo praktické provést zjištění „dílčí“ hmotnosti víka, můžete si dále přečíst, jakým způsobem lze hmotnost zjistit. Podle naší zkušenosti pouhý odhad hmotnosti není dostatečně přesný, proto jej nedoporučujeme.

 • Ve vodorovné poloze víka určete, jakou silou je musíte podepřít, pokud víko budete držet za vnější okraj proti kloubům. Pro tento účel se postavte na osobní váhu a zjistěte přírůstek hmotnosti v okamžiku, kdy tímto způsobem podržíte víko ve vodorovné poloze. (Poznámka: Sílu nechejte působit pouze ve svislém směru).
 • Pokud by bylo obtížné víko uchopit rukama, můžete k dolní straně víka připevnit lano, protáhnout je kolem vnějšího okraje a tím víko podepřít (Poznámka: Za lano táhněte ve svislém směru).
 • Pokud je však víko ve vodorovné poloze „zavřené“, potom je při tomto měření trochu nadzvedněte, aby celý okraj víka nedosedal.

Váš přírůstek hmotnosti násobený 2 bude zpravidla velmi blízký hmotnosti víka.

 • Alternativně můžete vodorovné víko podepřít za vnější okraj naproti kloubům latí nebo tyčí přímo proti váze (na váhu nejdříve položte malé prkénko).
 • Pokud je však víko ve vodorovné poloze „zavřené“, můžete změnit uspořádání tak, aby nedosedal celý okraj víka (delší lať nebo tyč, silnější prkno na váze nebo vyšší umístění váhy).

Hmotnost zvážená pomocí váhy bude velmi blízká hmotnosti víka po odečtení hmotnosti desky a latě nebo tyče násobená 2.

Jak mohu zjistit „úhel zavření“ a „úhel otevření“ víka?

Zde platí následující údaje (podle malého ciferníku):

 • 12 hod. na ciferníku = 90 ° …. Víko stojí svisle
 • 3 hod. na ciferníku = 0 ° …. Vílo leží vodorovně …………… „ležící“ víko
 • 6 hod. na ciferníku = -90 ° …. Víko visí svisle dolů ….. „zavěšené víko“

 

Levá část strany: Polohy víka, které mohou nastat u „ležícího“ víka:

 • Střešní vikýř
 • Podlahový poklop
 • Bedna s hračkami
 • Sklepní poklop
 • Zahradní box
 • Lodní průlez
 • atd.

Pravá část strany: Polohy víka, které mohou nastat u „zavěšeného“ víka:

 • Poklop pojízdné prodejny
 • Výdejní pult
 • Protisluneční ochrana
 • Ochranný štít
 • Přístřešek přívěsu na přepravu koní / transportéru
 • atd.

 

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Víko se pohybuje od počátečního úhlu do koncového úhlu (maximální délka plynové vzpěry)

Úhel víka v poloze nacházející se mezi nimi, můžete změřit například úhloměrem nebo pomocí chytrého telefonu (s aplikací pro měření úhlů).

Důležité upozornění!

Naměřenou hodnotu úhlu nelze prostě převzít jako efektivní úhel otevření.

Nejdříve zjistěte rozdíl mezi polohou víka a horizontální rovinou nebo mezi polohou víka a vertikální rovinou a vypočtěte efektivní úhel otevření podle výše uvedených pokynů.

Úhel otevření lze také určit změřením a výpočtem.

Způsob provedení takového měření a výpočtu znázorňují následující příklady:

A = sklon víka měřený horizontálně (nebo na jiném příkladu vertikálně)

S = strana kloubu na víku

L = délka víka

Výpočet úhlu víka:

 • V Googlu proveďte hledávání: 1+1                                                -> Google zobrazí kalkulačku.
 • Klikněte na tlačítko „rad“                                                            -> zobrazí se tlačítko „deg“.
 • Klikněte na tlačítko „inv“ a potom tlačítko „sin“
 • Myší nastavte sklon                                     -> příklad: 3 .. 0 .. 8
 • Klikněte na tlačítko se symbolem dělení
 • Zadejte myší délku víka                      -> v tomto příkladu: 9 .. 0 .. 0
 • Nakonec klikněte na tlačítko „=“

Výsledkem je horizontální nebo vertikální sklon víka (podle metody měření). Výsledek: 20,01 -> 20 ° (zaokrouhleno) se převede na polohu víka:          0 ° – 20 ° = -20 °.

Pro polohu víka u vedlejšího obrázku zjistíme: -90 ° – 15 ° = -105 °

Doporučení! Nejdříve proveďte výpočet podle příkladu, abyste zjistili, zda jste správně pochopili postup.

Proč je rozměr B důležitý? Jak jej lze změnit při zachování funkce plynové vzpěry?

Rozměr B a rozměr A ve výsledku kalkulátoru udává polohu umístění plynové vzpěry na víku.

Obě vzdálenosti jsou vztaženy ke středu bodu otáčení víka.

Rozměr A je vzdálenost měřená podél víka a rozměr B je vzdálenost měřená v pravém úhlu k ní.

Rozměr A je hodnota vyplývající z výpočtu plynové vzpěry, zatímco rozměr B je ovlivněn montáží plynové vzpěry k víku.

Kalkulátor vypočte rozměr B podle zadané síly víka a polohy otočného bodu vůči víku. Standardní bod montáže je ve vzdálenosti 20 mm od povrchu víka.

Následuje několik příkladů pro rozměr B stanovený nástrojem:

B-measure-pic-1

 

Pokud v nástroji kliknete na „výpočet“ (v kroku 2), rozměr B bude stanoven standardním výpočtem a proběhne kontrola aplikace plynové vzpěry.

Rozměr B zobrazený jako výsledek výpočtu musí odpovídat vzdálenosti B montážního bodu plynové vzpěry v definitivní montážní poloze.

Je možné, že definitivní vzdálenost B montážního bodu plynové vzpěry se bude lišit od standardního rozměru B vypočteného nástrojem:

B-measure-pic-2

V tomto případě je nutné provést úpravu rozměru B.

Hlavním důvodem je, že montáž plynové vzpěry k „pevnému okolí“ – v nástroji uváděné jako rozměr C a rozměr D – musí geometricky odpovídat vysunuté a zasunuté délce plynové vzpěry ve spojení s rotačním pohybem víka (ze „zavřeného“ úhlu do „otevřeného“ úhlu).

Před úpravou rozměru B si prosím poznamenejte ruční sílu, která je uvedena v „zobrazení otevřené polohy“ a „zobrazení zavřené polohy“.

Nyní upravte rozměr B a změňte rozměr A, dokud nebudou opět dosaženy hodnoty ruční síly, které jste si předtím poznamenali pro „otevřenou“ a „zavřenou“ polohu.

 

Vrácení (1)

Mohu plynové vzpěry vrátit?

Pokud objednané zboží nebude odpovídat Vašim požadavkům, můžete nám je vrátit ve lhůtě 14 dní. Zboží musí vráceno kompletní, v nepoškozeném a funkčním stavu, v nepoškozeném vhodném obalu.

Dodržte přitom následující postup:

 • Vrácené zboží zašlete ve vhodném obalu včetně následujících informací:
 • – Uveďte svoje jméno nebo název firmy a své e-mailové adresy
 • – Uveďte číslo vrácení zásilky
 • – Uveďte číslo objednávky a číslo faktury
 • – Důvod vrácení
 • – Přesný seznam všech dílů (objednací kódy), které vracíte

Adresa pro navrácení zásilky:
ECKOLD & VAVROUCH, spol.s r.o.,  Trnkova 117 F, 628 00 Brno – Líšeň,  Česká Republika

Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník. Nevyplacené zpětné zásilky nebudou přijaty.

Technické pokyny (1)

Objednané náhradní plynové vzpěry jsou příliš silné. Co mám dělat?

Plynové vzpěry mohou mít při prvním použití tuhý chod. Po delším uskladnění plynové vzpěry může dojít k tomu, že těsnění, které udržuje dusík uvnitř komory, zůstane přilepené k táhlu plynové vzpěry. Proto je možné, že při prvním použití se plynová vzpěra bude pohybovat ztuha. V takovém případě doporučujeme plynovou vzpěru demontovat z víka a zatlačit ji pomocí páky. Poté by měl být chod v pořádku.

Pokud jsou plynové vzpěry skutečně příliš silné, můžete vypustit trochu plynu. K tomuto úkonu si přečtěte následující pokyny:

http://www.hahn-gasfedern.de/fileadmin/Media/PDF/Ventile_en.pdf (Englisch)

http://www.hahn-gasfedern.de/fileadmin/Media/PDF/Ventil_dt.pdf (Deutsch)

Přitom držte plynovou vzpěru směrem od sebe a buďte opatrní, abyste nepoškodili plynovou vzpěru. Můžete potom postupně odpouštět trochu plynu až do dosažení požadované síly.