Je důležité místo montáže pantů?

Optimální je závěs umístit v podélné ose každé namontované plynové vzpěry.
Reakční síla působení plynové vzpěry se tak přenáší přes pant do jeho „pevné okolní konstrukce“.

Pokud pant není umístěn v podélné ose plynové vzpěry, místní působení síly na víko nebo poklop přenáší reakční sílu plynové vzpěry příčným pohybem přes pant do „pevné okolní konstrukce“. Pokud je víko nebo poklop dostatečně tuhý (masivní), není to problém. Pokud je však hrana víka nebo poklopu provedena jako rám, je nutné tento aspekt vhodným způsobem zohlednit.

Aby nedošlo k nerovnoměrnému zatížení pantů, je nutné, aby panty byly vůči namontovaným plynovým vzpěrám umístěny symetricky.

Posted in: Postup při montáži plynové vzpěry