Montáž plynových vzpěr

  • Při práci s pístnicí buďte prosím opatrní (na chromovanou část plynové vzpěry). Pokud dojde k jejímu poškození, dojde k rychlému opotřebení těsnění a následně k úniku plynu z plynové vzpěry. Poté plynová vzpěra přestane fungovat. Optimálně nechejte pístnici zabalenou až do montáže.
  • Nesnažte se o zatlačení plynové vzpěry rukou pro kontrolu její funkce. Přitom byste se vystavili nebezpečí prohnutí pístnice, v jejímž důsledku by se zkrátila životnost plynové vzpěry.
  • Ihned po vyjmutí plynové vzpěry z obalu je někdy obtížné ji zasunout. Důvodem je doba skladování. Těsnění pístnice je přilepené. Doporučujeme provést montáž plynové vzpěry a při prvním pokusu vynaložit trochu vyšší sílu. Poté plynová vzpěra funguje jako obvykle.
  • Pístnice dolů, tlakový válec nahoru! Viz zde.
  • Zajistěte, aby plynová vzpěra byla zatížena pouze v podélném směru. Plynová vzpěra nesmí být zatížena v příčném směru. K tomu nedojde, pokud na jedné straně plynové vzpěry použijete kulový kloub. Pokud to neučiníte, zajistěte, aby plynová vzpěra byla správně vyrovnaná.
  • Zajistěte, aby koncovky byly správně přišroubované. Pokud montážní koncovky nejsou správně vyrovnané, otáčejte pístnicí ve směru hodinových ručiček, dokud se nevyrovnají.  U neutažených koncovek hrozí nebezpečí poškození!

Specifikace plynových vzpěr

Montáž plynových vzpěr

Montážní délka = délka + montážní délka úhlového kloubu + montážní délka oka kloubu

Například plynová vzpěra s pístnicí 10 mm, tlakovým válcem 23 mm, zdvihem 200 mm: Montážní délka = 445 mm + 30 mm + 19 mm = 494 mm

Náš konfigurátor plynových vzpěr zohlední každou velikost. Pokud hledáte plynovou vzpěru jako náhradu, můžete využít tento konfigurátor a zjistit, zda vhodnou náhradu máme v naší nabídce.