Proč je rozměr B důležitý? Jak jej lze změnit při zachování funkce plynové vzpěry?

Rozměr B a rozměr A ve výsledku kalkulátoru udává polohu umístění plynové vzpěry na víku.

Obě vzdálenosti jsou vztaženy ke středu bodu otáčení víka.

Rozměr A je vzdálenost měřená podél víka a rozměr B je vzdálenost měřená v pravém úhlu k ní.

Rozměr A je hodnota vyplývající z výpočtu plynové vzpěry, zatímco rozměr B je ovlivněn montáží plynové vzpěry k víku.

Kalkulátor vypočte rozměr B podle zadané síly víka a polohy otočného bodu vůči víku. Standardní bod montáže je ve vzdálenosti 20 mm od povrchu víka.

Následuje několik příkladů pro rozměr B stanovený nástrojem:

B-measure-pic-1

 

Pokud v nástroji kliknete na „výpočet“ (v kroku 2), rozměr B bude stanoven standardním výpočtem a proběhne kontrola aplikace plynové vzpěry.

Rozměr B zobrazený jako výsledek výpočtu musí odpovídat vzdálenosti B montážního bodu plynové vzpěry v definitivní montážní poloze.

Je možné, že definitivní vzdálenost B montážního bodu plynové vzpěry se bude lišit od standardního rozměru B vypočteného nástrojem:

B-measure-pic-2

V tomto případě je nutné provést úpravu rozměru B.

Hlavním důvodem je, že montáž plynové vzpěry k „pevnému okolí“ – v nástroji uváděné jako rozměr C a rozměr D – musí geometricky odpovídat vysunuté a zasunuté délce plynové vzpěry ve spojení s rotačním pohybem víka (ze „zavřeného“ úhlu do „otevřeného“ úhlu).

Před úpravou rozměru B si prosím poznamenejte ruční sílu, která je uvedena v „zobrazení otevřené polohy“ a „zobrazení zavřené polohy“.

Nyní upravte rozměr B a změňte rozměr A, dokud nebudou opět dosaženy hodnoty ruční síly, které jste si předtím poznamenali pro „otevřenou“ a „zavřenou“ polohu.

 

Posted in: Výpočet