Jak zjistím hmotnost svého víka?

Jak zjistím hmotnost svého víka? Pod pojmem „hmotnost“ rozumíme „dílčí“ naměřenou hmotnost. Nejlepší je hmotnost zvážit. Pokud není možné nebo praktické provést zjištění „dílčí“ hmotnosti víka, můžete si dále přečíst, jakým způsobem lze hmotnost zjistit. Podle naší zkušenosti pouhý odhad hmotnosti není dostatečně přesný, proto jej nedoporučujeme.

  • Ve vodorovné poloze víka určete, jakou silou je musíte podepřít, pokud víko budete držet za vnější okraj proti kloubům. Pro tento účel se postavte na osobní váhu a zjistěte přírůstek hmotnosti v okamžiku, kdy tímto způsobem podržíte víko ve vodorovné poloze. (Poznámka: Sílu nechejte působit pouze ve svislém směru).
  • Pokud by bylo obtížné víko uchopit rukama, můžete k dolní straně víka připevnit lano, protáhnout je kolem vnějšího okraje a tím víko podepřít (Poznámka: Za lano táhněte ve svislém směru).
  • Pokud je však víko ve vodorovné poloze „zavřené“, potom je při tomto měření trochu nadzvedněte, aby celý okraj víka nedosedal.

Váš přírůstek hmotnosti násobený 2 bude zpravidla velmi blízký hmotnosti víka.

  • Alternativně můžete vodorovné víko podepřít za vnější okraj naproti kloubům latí nebo tyčí přímo proti váze (na váhu nejdříve položte malé prkénko).
  • Pokud je však víko ve vodorovné poloze „zavřené“, můžete změnit uspořádání tak, aby nedosedal celý okraj víka (delší lať nebo tyč, silnější prkno na váze nebo vyšší umístění váhy).

Hmotnost zvážená pomocí váhy bude velmi blízká hmotnosti víka po odečtení hmotnosti desky a latě nebo tyče násobená 2.

Posted in: Výpočet