Jaká má být síla (měřeno v N) náhradní plynové vzpěry?

Často se na plynové vzpěře uvádí číslo typu a za ním tři číslice s písmenem N. Obecně lze vycházet ze skutečnosti, že se jedná o sílu uvedené v Newtonech. Tuto sílu můžete potom uvést do konfigurátoru jako hodnotu „Výsuvná síla“. Ostatní rozměry náhradní plynové vzpěry můžete najít postupem uvedeným na odkazu „Jak najdu náhradní plynovou vzpěru?“.

Pokud na náhradní plynové vzpěře není uvedena síla v Newtonech nebo není čitelná, doporučujeme provést výpočet síly pomocí kalkulátoru. Nejlepší je provést znovu celý výpočet plynové vzpěry včetně rozměrů plynové vzpěry a koncovek. Tím získáte jistotu, že plynová vzpěra bude vhodná k víku, krytu nebo jiné aplikaci. Doporučujeme Vám pří vyplňování postupovat krok za krokem podle návodu.

Jak najdu náhradní plynovou vzpěru pro svoje solárium?

Hledáte plynové vzpěry pro svoje solárium? Na internetovém obchodě www.plynovepruzinyshop.cz prodáváme různé univerzální plynové vzpěry. V mnoha případech mají solária pouze speciální plynové vzpěry. Tyto plynové vzpěry mají přídavný odpor, který umožňuje zastavení pohybu v každé poloze. Tento typ plynových vzpěr (prozatím) neprodáváme. Doporučujeme Vám tyto plynové vzpěry zakoupit u výrobce nebo prodejce Vašeho solária.
Pokud Vaše solárium nemá plynové vzpěry s přídavným odporem a má tedy pouze jednu otevřenou a jednu zavřenou polohu, potom Vám v tomto případě zřejmě můžeme pomoci. Svoji plynovou vzpěru musíte změřit. Co je při měření důležité, zjistíte na odkazu „Jak najít náhradní plynovou vzpěru?“. Pokud máte tyto parametry změřené, můžete pomocí našeho Konfigurátoru zjistit, zda zde naleznete vhodnou plynovou vzpěru, kterou by bylo možné použít jako náhradu za plynovou vzpěru u Vašeho solária.

Jak najdu náhradní plynovou vzpěru?

Než začnete hledat náhradní model, musíte znát sílu Vaší „staré“ plynové vzpěry.

Na plynové vzpěře jsou zpravidla natištěné informace (nebo nalepená etiketa na pouzdru), na které jsou uvedené údaje, jako …N.
„N“ znamená Newtony a číselná hodnota udává počet Newtonů.

Například:
300 N = 300 Newtonů
0300 N = 300 Newtonů

Pokud budete vědět, jakou sílu (kolik Newtonů) mají mít plynové vzpěry, můžete pokračovat krokem 1.

Krok 1. Změření „staré“ plynové vzpěry: (Poznámka: v milimetrech!)

 • Průměr pístnice (tenká část)
 • Průměr válce (silná část)

Prodáváme tyto typy plynových vzpěr:

Typ        průměr pístnice         průměr válce
4-12            4 mm                          12 mm
6-15            6 mm                          15 mm
8-19            8 mm                          19 mm
10-23        10 mm                          23 mm
14-28         14 mm                         28 mm

 • Podle této tabulky zvolte náhradní plynovou vzpěru, jejíž rozměry nejblíže odpovídají naměřeným hodnotám průměru pístnice a průměru válce.

# Poznámka pro náhradní plynovou vzpěru: „Typ plynové vzpěry = … – …“

Je možné, že u Vaší „staré“ plynové vzpěry bude nutné na jednom nebo obou koncích odšroubovat koncovku (kloub, očko, vidlici, apod.)
Pokud je budete chtít znovu použít, musíte zkontrolovat, zda velikost závitu odpovídá velikosti závitu typu náhradní plynové vzpěry.

Provedení kontroly:

 • Klikněte na „Konfigurátor“ na našich webových stránkách a v prostředním sloupci zvolte typ náhradní vzpěry (délka nyní není důležitá).
 • V levém a pravém sloupci zvolte „žádná“.
 • Pohybujte kurzorem myši přes plynovou vzpěru tak, aby se zobrazily informace o závitech na obou koncích plynové vzpěry.

Koncovky (klouby, vidlice, kulové hlavy apod.), které chcete koupit nové, můžete zvolit v levém anebo pravém sloupci.

 • Pohybujte kurzorem myši přes zvolenou koncovku tak, aby se zobrazil její kótovaný výkres.
 • Tímto způsobem můžete zkontrolovat, zda bude možné použít koncovky stávající montáže plynové vzpěry.

Pokud bude použití koncovky možné, můžete pokračovat krokem 2.

Krok 2. U „staré“ plynové vzpěry změřte maximální délku.

Pokud například úplně otevřeme víko, vysune se plynová vzpěra na svoji maximální délku. Tuto maximální délku (měří se osová vzdálenost) je nyní nutné změřit:

 • Otevřete úplně víko a změřte osovou vzdálenost mezi středy obou montážních bodů.

# Poznámka pro náhradní plynovou vzpěru: Délka „max.“ = ….. mm

Krok 3. U „staré“ plynové vzpěry změřte nejkratší délku.

Pokud nyní zavřete víko, plynová vzpěra se stlačí na určitou délku. Nikdy se však nestane, že by se plynová vzpěra stlačila až na doraz (do koncové polohy délky svého zdvihu). Vždy tak zůstane část dráhy zdvihu nevyužitá. S ohledem za tuto skutečnost můžete najít vhodnou plynovou vzpěru (pomocí rozměru délky) za Vaši „starou“ plynovou vzpěru. Proto u své „staré“, ještě namontované plynové vzpěry zjistěte nejkratší osovou vzdálenost mezi oběma montážními body plynové vzpěry.

 • Zavřete víko a u „staré“ plynové vzpěry změřte osovou vzdálenost mezi středy obou montážních bodů.

Pokud by měření nebylo možné, např. z důvodu nedostatku místa pro měření za víkem nebo pod ním, přečtěte si zde prosím pokyny, jak můžete provést změření nejkratší vzdálenosti středů obou montážních bodů.

 • Otevřete víko nebo poklop.
 • Kolem táhla (tenká část plynové vzpěry) pevně uvažte tenký provázek.
 • Provázek posuňte až k pouzdru (silné části plynové vzpěry).
 • Uzavřete víko nebo poklop tak, aby se plynová vzpěra dostala do své polohy s nejkratší délkou.
 • Víko nebo poklop úplně otevřete a změřte vzdálenost mezi posunutým provázkem a pouzdrem.
 • Odečtěte tuto vzdálenost od původně změřené „maximální“ délky.

# Poznámka pro náhradní plynovou vzpěru: Délka „min“ = ….. mm

Náhradní plynová vzpěra musí být ve zcela zasunutém stavu o trochu kratší, než změřená „zasunutá délka“ (osová vzdálenost mezi oběma montážními body).

Krok 4. Volba optimální délky zdvihu náhradního typu plynové vzpěry.

 • Klikněte na „Konfigurátor“ na našich webových stránkách a v prostředním sloupci zvolte typ náhradní vzpěry (délka nyní ještě není důležitá).

Pokud na jednom nebo obou koncích znovu použijete koncovku, pokračujte krokem 5.

 • V levém a pravém sloupci zvolte novou koncovku, kterou chcete použít (zobrazí se maximální osová vzdálenost mezi oběma koncovkami).
 • Klikněte kurzorem na celou plynovou vzpěru, aby se zobrazila nejkratší možná osová vzdálenost.
 • Ve středním sloupci zvolte délku zdvihu příslušného typu náhradní vzpěry s co možná nejbližší hodnotou „zasunuté“ délky (začněte zespodu).

Nyní porovnejte největší osovou vzdálenost se změřenou „max.“ délkou a posuďte důsledky případného rozdílu v délkách (umožnění většího nebo menšího otevření víka).

Pokud pro Vás budou přijatelné, úspěšně jste našli náhradní plynovou vzpěru!

Krok 5. Pokud na jednom nebo obou koncích použijete stávající koncovku, zvolte nejvhodnější délku zdvihu náhradní plynové vzpěry tímto způsobem:

V levém a pravém sloupci zvolte „žádná“ (zobrazí se maximální vzdálenost mezi závity). Zkonvertujte „zasunutou délku“ použitím rozměrů koncovek na nejkratší vzdálenost mezi závity.

 • Klikněte kurzorem na celou plynovou vzpěru, aby bylo možné odečíst nejkratší možnou vzdálenost mezi závity.
 • Ve středním sloupci zvolte příslušnou délku zdvihu vhodnou k typu náhradní plynové vzpěry tak, aby se co nejvíce blížila vzdálenosti mezi závity (začněte zespodu).

Nyní pomocí rozměrů koncovek vypočtěte největší osovou vzdálenost se změřenou „max.“ délkou a posuďte důsledky případného rozdílu v délkách (umožnění většího nebo menšího otevření víka).

Pokud pro Vás budou přijatelné, úspěšně jste našli náhradní plynovou vzpěru!