Proč je rozměr B důležitý? Jak jej lze změnit při zachování funkce plynové vzpěry?

Rozměr B a rozměr A ve výsledku kalkulátoru udává polohu umístění plynové vzpěry na víku.

Obě vzdálenosti jsou vztaženy ke středu bodu otáčení víka.

Rozměr A je vzdálenost měřená podél víka a rozměr B je vzdálenost měřená v pravém úhlu k ní.

Rozměr A je hodnota vyplývající z výpočtu plynové vzpěry, zatímco rozměr B je ovlivněn montáží plynové vzpěry k víku.

Kalkulátor vypočte rozměr B podle zadané síly víka a polohy otočného bodu vůči víku. Standardní bod montáže je ve vzdálenosti 20 mm od povrchu víka.

Následuje několik příkladů pro rozměr B stanovený nástrojem:

B-measure-pic-1

 

Pokud v nástroji kliknete na „výpočet“ (v kroku 2), rozměr B bude stanoven standardním výpočtem a proběhne kontrola aplikace plynové vzpěry.

Rozměr B zobrazený jako výsledek výpočtu musí odpovídat vzdálenosti B montážního bodu plynové vzpěry v definitivní montážní poloze.

Je možné, že definitivní vzdálenost B montážního bodu plynové vzpěry se bude lišit od standardního rozměru B vypočteného nástrojem:

B-measure-pic-2

V tomto případě je nutné provést úpravu rozměru B.

Hlavním důvodem je, že montáž plynové vzpěry k „pevnému okolí“ – v nástroji uváděné jako rozměr C a rozměr D – musí geometricky odpovídat vysunuté a zasunuté délce plynové vzpěry ve spojení s rotačním pohybem víka (ze „zavřeného“ úhlu do „otevřeného“ úhlu).

Před úpravou rozměru B si prosím poznamenejte ruční sílu, která je uvedena v „zobrazení otevřené polohy“ a „zobrazení zavřené polohy“.

Nyní upravte rozměr B a změňte rozměr A, dokud nebudou opět dosaženy hodnoty ruční síly, které jste si předtím poznamenali pro „otevřenou“ a „zavřenou“ polohu.

 

Jak mohu zjistit „úhel zavření“ a „úhel otevření“ víka?

Zde platí následující údaje (podle malého ciferníku):

 • 12 hod. na ciferníku = 90 ° …. Víko stojí svisle
 • 3 hod. na ciferníku = 0 ° …. Vílo leží vodorovně …………… „ležící“ víko
 • 6 hod. na ciferníku = -90 ° …. Víko visí svisle dolů ….. „zavěšené víko“

 

Levá část strany: Polohy víka, které mohou nastat u „ležícího“ víka:

 • Střešní vikýř
 • Podlahový poklop
 • Bedna s hračkami
 • Sklepní poklop
 • Zahradní box
 • Lodní průlez
 • atd.

Pravá část strany: Polohy víka, které mohou nastat u „zavěšeného“ víka:

 • Poklop pojízdné prodejny
 • Výdejní pult
 • Protisluneční ochrana
 • Ochranný štít
 • Přístřešek přívěsu na přepravu koní / transportéru
 • atd.

 

FAQ Rekentool -2- Hoe bepaal ik 'hoek dicht' en 'hoek open' van een klep

* Víko se pohybuje od počátečního úhlu do koncového úhlu (maximální délka plynové vzpěry)

Úhel víka v poloze nacházející se mezi nimi, můžete změřit například úhloměrem nebo pomocí chytrého telefonu (s aplikací pro měření úhlů).

Důležité upozornění!

Naměřenou hodnotu úhlu nelze prostě převzít jako efektivní úhel otevření.

Nejdříve zjistěte rozdíl mezi polohou víka a horizontální rovinou nebo mezi polohou víka a vertikální rovinou a vypočtěte efektivní úhel otevření podle výše uvedených pokynů.

Úhel otevření lze také určit změřením a výpočtem.

Způsob provedení takového měření a výpočtu znázorňují následující příklady:

A = sklon víka měřený horizontálně (nebo na jiném příkladu vertikálně)

S = strana kloubu na víku

L = délka víka

Výpočet úhlu víka:

 • V Googlu proveďte hledávání: 1+1                                                -> Google zobrazí kalkulačku.
 • Klikněte na tlačítko „rad“                                                            -> zobrazí se tlačítko „deg“.
 • Klikněte na tlačítko „inv“ a potom tlačítko „sin“
 • Myší nastavte sklon                                     -> příklad: 3 .. 0 .. 8
 • Klikněte na tlačítko se symbolem dělení
 • Zadejte myší délku víka                      -> v tomto příkladu: 9 .. 0 .. 0
 • Nakonec klikněte na tlačítko „=“

Výsledkem je horizontální nebo vertikální sklon víka (podle metody měření). Výsledek: 20,01 -> 20 ° (zaokrouhleno) se převede na polohu víka:          0 ° – 20 ° = -20 °.

Pro polohu víka u vedlejšího obrázku zjistíme: -90 ° – 15 ° = -105 °

Doporučení! Nejdříve proveďte výpočet podle příkladu, abyste zjistili, zda jste správně pochopili postup.

Jak zjistím hmotnost svého víka?

Jak zjistím hmotnost svého víka? Pod pojmem „hmotnost“ rozumíme „dílčí“ naměřenou hmotnost. Nejlepší je hmotnost zvážit. Pokud není možné nebo praktické provést zjištění „dílčí“ hmotnosti víka, můžete si dále přečíst, jakým způsobem lze hmotnost zjistit. Podle naší zkušenosti pouhý odhad hmotnosti není dostatečně přesný, proto jej nedoporučujeme.

 • Ve vodorovné poloze víka určete, jakou silou je musíte podepřít, pokud víko budete držet za vnější okraj proti kloubům. Pro tento účel se postavte na osobní váhu a zjistěte přírůstek hmotnosti v okamžiku, kdy tímto způsobem podržíte víko ve vodorovné poloze. (Poznámka: Sílu nechejte působit pouze ve svislém směru).
 • Pokud by bylo obtížné víko uchopit rukama, můžete k dolní straně víka připevnit lano, protáhnout je kolem vnějšího okraje a tím víko podepřít (Poznámka: Za lano táhněte ve svislém směru).
 • Pokud je však víko ve vodorovné poloze „zavřené“, potom je při tomto měření trochu nadzvedněte, aby celý okraj víka nedosedal.

Váš přírůstek hmotnosti násobený 2 bude zpravidla velmi blízký hmotnosti víka.

 • Alternativně můžete vodorovné víko podepřít za vnější okraj naproti kloubům latí nebo tyčí přímo proti váze (na váhu nejdříve položte malé prkénko).
 • Pokud je však víko ve vodorovné poloze „zavřené“, můžete změnit uspořádání tak, aby nedosedal celý okraj víka (delší lať nebo tyč, silnější prkno na váze nebo vyšší umístění váhy).

Hmotnost zvážená pomocí váhy bude velmi blízká hmotnosti víka po odečtení hmotnosti desky a latě nebo tyče násobená 2.